Pisemne uchwały wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje

Alternatywą dla walnego zgromadzenia może być pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków uprawnionych do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu. W przypadku wykonania zgodnie z CAMA taka pisemna uchwała będzie ważna i skuteczna tak, jakby została podjęta na walnym zgromadzeniu.

Jednak pisemna rezolucja musi zostać przekazana wszystkim uprawnionym członkom. Można je rozpowszechniać, wysyłając w tym samym czasie oddzielne kopie do każdego uprawnionego członka.

Akcjonariusze wyrażają zgodę na pisemną uchwałę spółki, otrzymując od uprawnionego członka uwierzytelniony dokument stwierdzający uchwałę i wyrażający zgodę.

Pisemna uchwała nie może być podjęta w głosowaniu ankietowym, dlatego też w przypadku uchwały zwykłej, gdy tylko ponad 50% akcjonariuszy wyrazi zgodę, uchwała zostaje podjęta. Ponad 75% jest wymagane dla specjalnej rozdzielczości). Proponowana uchwała pisemna musi zostać podjęta przed upływem 28 dni licząc od dnia obiegu (lub okresu wskazanego w artykułach), w przeciwnym razie wygaśnie, a umowa po tym terminie będzie bezskuteczna.