Wymagana większość głosów wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje

Art. 233 CAMA odróżnia uchwałę zwykłą od specjalnej.
Do podjęcia uchwały zwykłej wymagana jest zwykła większość członków obecnych osobiście lub przez pełnomocnika, uprawnionych do głosowania na walnym zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały i jest to dopuszczalne przy większości decyzji akcjonariuszy.
Z kolei uchwała szczególna wymaga zgody nie mniej niż trzech czwartych każdego uprawnionego członka spółki osobiście lub przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu, na które została odpowiednio przekazana z 21-dniowym wyprzedzeniem, propozycja uchwały aby uchwała została podjęta jako uchwalasz szczególna.
Jednak w odniesieniu do decyzji dyrektorów (omówiliśmy już we wcześniejszym artykule), że jeśli dyrektorzy są fizycznie obecni na posiedzeniu zarządu, głosowanie będzie zwykle odbywać się przez podniesienie rąk lub powiedzenie „tak” lub „nie” (ustna zgoda) i takie głosowanie zostanie rozstrzygnięte większością głosów.