Zainwestuj w Nigerii
Prawo Podatki Spółki
Profesjonalnie

Informacje ogólne

Nigeryjski system prawny opiera się zasadniczo na angielskim prawie zwyczajowym, które wywodzi się z Anglii na mocy kolonialnej historii Nigerii, a także na połączeniu już istniejących praw tubylczych, takich jak prawa zwyczajowe i prawa islamskie obowiązujące w północnej części Nigerii.

Prawo angielskie otrzymane przez Nigerię stanowi istotną część prawa nigeryjskiego, na które składa się prawo zwyczajowe, doktryny słuszności, przepisy o zastosowaniu ogólnym, statuty i przepisy dodatkowe.

Jednak nigeryjski system prawny ewoluował stopniowo przez pewien czas, głównie z ustawodawstwa i działań, które miały miejsce w ciągu ostatnich stu lat.

Innym źródłem prawa nigeryjskiego są precedensy sądowe, czyli case law. Case law to orzecznictwo sędziów sądów wyższej instancji z przeszłości, ustanowione jako precedens dla innych sędziów do naśladowania, gdy zaistnieją takie okoliczności w przyszłości. Jest to ujęte w łacińskiej maksymie „stare decisis et non quieta movere” „stare decisis” w skrócie, co oznacza „stać przy tym, co zostało postanowione i nie burzyć tego, co ustalone”.