Rejestracja spółki

Sekcja 78 ustawy o spółkach i sprawach pokrewnych (CAMA) 2020 stanowi, że każda zagraniczna firma, która chce uczestniczyć w biznesie w Nigerii, podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że taka spółka jest zarejestrowana jako oddzielny podmiot w Nigerii w celu prowadzenia biznesu.

Niektóre firmy są jednak zwolnione z tego wymogu rejestracji: firmy zagraniczne zaproszone do Nigerii przez rząd federalny lub za jego zgodą w celu wykonania określonego indywidualnego projektu; firmom zagranicznym, które znajdują się w Nigerii w celu realizacji określonych indywidualnych projektów pożyczkowych w imieniu kraju darczyńcy lub organizacji międzynarodowej; zagraniczne przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się wyłącznie promocją eksportu; oraz konsultanci techniczni i eksperci techniczni zaangażowani w każdy indywidualny projekt specjalistyczny w ramach kontraktu z którymkolwiek z rządów Federacji lub ich agencji lub z jakimkolwiek innym organem lub osobą, jeśli taka umowa została zatwierdzona przez Rząd Federalny.

Jeśli zagraniczna firma jest zobowiązana do zarejestrowania firmy w Nigerii w celu prowadzenia działalności, zaleca się skorzystanie z usług prawnika korporacyjnego i podanie odpowiednich informacji, takich jak proponowana nazwa firmy, cele firmy tj. charakter prowadzonej działalności, dane inwestora / inwestorów zagranicznych, dyrektorów spółki, proponowaną siedzibę, kapitał zakładowy oraz subskrybentów Memorandum i Statutu Spółki.

Rejestracja firmy w Komisji ds. Korporacyjnych w Nigerii trwa zwykle średnio od dwóch (2) do trzech (3) tygodni od złożenia wszystkich odpowiednich dokumentów i z wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności. Po pomyślnej rejestracji nowozarejestrowanej spółce Komisja ds. Korporacyjnych wystawia świadectwo rejestracji.