Repatriacja dochodów

Ustawa o wymianie obcej (monitorowanie i przepisy różne) Cap F34, prawo Federacji Nigerii, gwarantuje bezwarunkową możliwość przenoszenia lub repatriację wszystkich walut obcych importowanych do Nigerii za pośrednictwem autoryzowanego dealera w swobodnie wymienialnej walucie.

Import kapitału bez zajęcia jest gwarantowany inwestorom zagranicznym, w tym 100% repatriacji związanej z dywidendami lub zyskami (bez podatków) przypisanymi do inwestycji; płatności z tytułu obsługi kredytu w przypadku zaciągnięcia kredytu zagranicznego; oraz przekazywanie wpływów (po odliczeniu wszystkich podatków) i innych zobowiązań w przypadku sprzedaży lub likwidacji przedsiębiorstwa lub jakichkolwiek odsetek związanych z inwestycją.