Obecność na Walnych Zgromadzeniach / Podejmowanie Uchwał Akcjonariuszy

Informacje
Kolejnym kluczowym obowiązkiem akcjonariusza będzie uczestnictwo i podejmowanie uchwał podczas walnych zgromadzeń spółki. Akcjonariusze powinni traktować udział w walnym zgromadzeniu jako jeden ze swoich głównych obowiązków, ponieważ w tym miejscu mogą skutecznie wykonywać swoje prawa w drodze uchwał. Uchwały zapadają, gdy wspólnicy głosują za określonym celem biznesowym. Obowiązek ten jest…