Zawiadomienie o zgromadzeniach wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje

Osoby zwołujące zgromadzenie muszą powiadomić o zgromadzeniu akcjonariuszy, dyrektorów i inne osoby uprawnione do otrzymania zawiadomienia, w tym audytora spółki i sekretarza, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem i takie zawiadomienie musi zawierać datę, godzinę i miejsce zwołania zgromadzenia, ogólny charakter prowadzonej sprawy, oświadczenie o prawie do ustanowienia pełnomocnika oraz pełny tekst uchwał proponowanych na zgromadzeniu.

Akcjonariusze podejmują najważniejsze decyzje dotyczące spółki. Mogą podejmować decyzje poprzez:
– podjęcie uchwały na walnym zgromadzeniu wspólników,
– pisemna uchwała wspólników.