Rodzaje uchwał wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje

Istnieją dwa (2) rodzaje uchwał, z których wspólnicy mogą skorzystać:
– uchwała zwykła
– uchwała specjalna

Uchwałę zwykłą podejmuje się, jeżeli jest za nią zwykłą większością głosów (ponad 50%) członków głosujących na posiedzeniu. Warto zaznaczyć, że nie jest to 50% firmy, ale 50% osób, które wzięły udział w spotkaniu lub wyznaczyły pełnomocnika do głosowania w jego miejsce. Jeżeli akcjonariusz nie stawi się na zgromadzeniu lub nie ustanowi pełnomocnika, traci prawo głosu.

Uchwała specjalna wymaga większości co najmniej trzech czwartych (75%) do jej podjęcia pod warunkiem, że wszyscy uprawnieni do jej otrzymania otrzymają z 21-dniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem zamiaru zaproponowania uchwały jako uchwały specjalnej.